Dogo argentino

Rotu on jalostettu alunperin suurriistan metsästykseen Argentiinassa. 

Rodun alkuperästä johtuvat ominaisuudet on huomioitava koiranpidossa. 

Dogo vaatii vähintään peruskoulutuksen, huolellisen sosiaalistamisen ja tapakasvatuksen.

Dogo argentino on metsästyskoira, jolla on vahva vartioimis- ja puolustusvietti. Se on tilanteen niin vaatiessa päättäväinen, itsevarma ja peräänantamaton. Dogo argentinon kuuluu ehdottomasti olla hermorakenteeltaan hyvä ja käytökseltään rauhallinen. Omistajan hyväksymiin vieraisiin sen tulee suhtautua avoimesti ja ystävällisesti.

Rotu soveltuu moniin harrastuksiin ja kotikoiraksikin luonteenpiirteidensä ansioista hyvin. Dogo argentinon rotumääritelmässäkin korostetaan, että koiran tulee olla avoin ja luoksepäästävä ja tätä ominaisuutta on vaalittava ehdottomasti. Myös reaktioherkkyys ja terävyys ovat rodulle kuuluvia luonteenpiirteitä. Sen vuoksi rodusta ei pidä väkisin tehdä pelkästään kaikille sopivaa ja helppoa kotikoiraa.

Etenkin dogo argentinon kohdalla koiranpidolla ja tapakasvatuksella on äärimmäisen suuri merkitys yksilön luonteen muodostumiselle. Rodusta haaveilevia pennunostajia tulisi perehdyttää rodun kaikkiin ominaispiirteisiin ja varmistua siitä, että ostaja nimenomaan toivoo koiraltaan dogo argentinolle luonteenomaisia piirteitä.

Parhaimmillaan dogo argentino on monikäyttöinen harrastuskoira ja perheenjäsen, joka rakastaa ja kunnioittaa omia ihmisiään ehdoitta ja hyväksyy omistajan hyväksymät ihmiset. Se on avoin ja ystävällinen, mutta todellisen vaaran uhatessa reagoi nopeasti. Hyvä dogo on rohkea ja tilannetajuinen, aina valpas ja tietoinen ympäristöstään.

Pentuaikana sen kokemukset muista koirista, ihmisistä ja ympäristöstä tulisi olla positiivisia, sillä rodulla on todellinen norsunmuisti.

Kouluttaminen on aloitettava jo heti pienestä pennusta, palkitsemalla ja ohjaamalla dogoa haluttuun käytökseen.


Dogon kanssa oikeanlaisen suhteen ja luottamuksen rakentaminen pennusta saakka on äärimmäisen tärkeää.

© 2021 Escarto’s | Kaikki oikeudet pidätetään
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita